UFO-fenomenet:

Informasjon og dokumentasjon

 
Facebook_button
Fenomenet Ghost rockets blir nå mer og mer vanlig over Norge.

Hensikten med dette nettstedet er å bidra til økt forståelse for det kompliserte, men svært betydningsfulle UFO-fenomenet. Informasjonen er basert på fakta fra mest mulig pålitelige kilder (se litteraturlisten), samt egne erfaringer i form av en rekke UFO observasjoner.  
Hovedvekten av informasjonen er lagt på det som kalles Space Brothers - våre rombrødre. Dette er individer som til forveksling ligner oss, men som både bevissthetsmessig og teknologisk er kommet mye lenger i sin utvikling.

Loven om den frie vilje er for rombrødrene hellig og ukrenkelig, så ingen tar styringen fra oss og vi bestemmer, men ved inspirasjon og hjelp både fra dem og vår egen planets åndelige hierarki vil følgende kunne bli mulig:

Bakgrunnsfoto tatt av Tahalita Fry, Oregon, USA 1969                Sist oppdatert: 10.03 -18