Tanken om at hemmelige grupperinger styrer verden fra det skjulte, har eksistert i lange tider. Takket være internettet har vi alle i dag tilgang til informasjon om frimurerlosjer, tempelridderordener, skjulte brorskap, lukkede tankesmier, etc. På nettforumer raser debatten om hva som er sant og ikke, og enkelte tar påstander om globale konspirasjoner mer seriøst enn andre. Mange møter imidlertid påstandene med total likegyldighet.

De fleste har i dag hørt om begrepet «Illuminati», som visstnok er en klubb for de rike og mektige, hvor hemmeligheter deles og planer for menneskeheten diskuteres. Illuminati er uansett kun én av mange slike grupperinger, og teorien er at individene på toppen av verdens maktpyramide planlegger total verdensherredømme og ønsker å redusere det globale folketallet. Slike teorier skremmer noen, men får andre til å fnyse.

Georgia Guidestones

I den amerikanske delstaten Georgia finnes det et stort granittmonument som etter sigende taler makthavernes sak. Inngravert på steinene er en rekke budskap; blant annet skal Jordens befolkning holdes under 500 000 000 mennesker, som dessuten skal forenes. Totalt finnes 10 budskap skrevet på 8 forskjellige språk. Mange mener slike retningslinjer agiterer for befolkningskontroll, arvehygiene (eugenikk) og inntoget av det som gjerne blir kalt Den nye verdensordningen (New World Order).

Et nettverk av verdensherskere

Det hevdes at dagens verdensledere (presidenter, monarker, paver, statsministere, etc.) tilhører et større nettverk av utvidede familier som kan spores tilbake til steder som oldtidens Mesopotamia. Planen om fremtidig verdensherredømme skal altså være eldgammel, og datidens herskere skal etter sigende i dag være reinkarnert som lederne vi har i dag. Symbolene vi forbinder med globale makteliter – som Horus’ øye på toppen av en pyramide bestående av 13 ledd – er i alle fall noe som dukker opp i populærkulturen.

Å lese om den globale makteliten og deres angivelige slektskap med oldtidens guder er endeløst fascinerende, uansett hvor mye av det vi leser vi velger å tro på.