Roswell-saken er en av de mest berømte UFO-begivenhetene i moderne tid. 4. juli 1947 krasjlandet en merkelig gjenstand på et jorde utenfor byen Roswell i den amerikanske delstaten New Mexico. Gjenstanden skal ifølge øyenvitner ha vært en såkalt «flygende tallerken», og menneskelignende vesener skal ha befunnet seg inni. Den offisielle forklaringen på hendelen er at det dreide seg om en værballong, hvilket er typisk i UFO-saker.

Forklaringen om at det kun var snakk om en værballong får UFO-entusiaster til å fnyse, fordi denne bortforklaringen er såpass oppbrukt. En vanlig oppfatning er at den amerikanske regjeringen dekket over det hele med denne noe løse forklaringen, før hele saken ble skrinlagt. Selv den dag i dag snakkes det om Roswell, fordi mange spørsmål rundt hendelsen ikke har blitt ordentlig besvart. Mon tro om den amerikanske regjeringen skjuler sannheten fra folket?

Ubesvarte spørsmål

Roswell-hendelsen er for mange et bevis på flere ting. Ikke bare er vi ikke alene i universet; annet intelligent liv er såpass avansert at det kan besøke oss her på Jorden. Vi kan lese side opp og side ned på nettet om hva som egentlig utspilte seg i Roswell den dagen, og bare spekulere i hva som er sant og ikke. Roswell-hendelsen er en av de mest kjente UFO-sakene, men den er langt ifra enestående. UFO-krasj skal etter sigende ha skjedd flere steder i verden, inkludert England og i det tidligere Sovjet.

Vage bortforklaringer og kommentarnekt fra myndighetenes side får oss til undre: Vet ulike lands regjeringer mer enn de forteller offentligheten? Det kan være vanskelig å ta vitneforklaringer for god fisk, nettopp fordi de fleste av oss aldri har sett en UFO. UFO-jegere går ofte hele sine liv uten å se en, men plutselig hører vi om hele landsbyer som har sett det som utvilsomt er romfartøy fra fremmed verdener på himmelen.