UFO-fenomenet:

Informasjon og dokumentasjon

UFO videoer

For nærmere beskrivelse av ulike typer fartøy/sonder, se UFO-teknologien.

Fjernstyrte sonder/sporingsskiver.
Opptak gjort 31. januar 2012 i Samnanger, nabokommune til Bergen.
Lyskuler som styres telepatisk

Oliver Castle, England 1996.

 

Fjernstyrt sonde/lyskule som taes opp i et speiderskipSpeiderskip - Scoutship

Nord-Norge, 13. august 2010.

 

Moderskip
Opptak fra Frankrike, juli 2013

 
Moderskip som slipper ut speiderskip
Opptak fra Mexico, 22. mai 2009.